ΑΠΘ: Έως 30,4% εξοικονόμηση ενέργειας με αντικατάσταση κουφωμάτων

newsa

Σημαντική η εξοικονόμηση ενέργειας στην αντικατάσταση κουφωμάτων σε υφιστάμενα κτήρια με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης συστήματα αλουμινίου, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Με την αντικατάσταση κουφωμάτων, η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη κυμαίνεται, ανάλογα με τη ζώνη και τον τύπο του συστήματος αλουμινίου, από 19,6% έως και 30,4%, ανάλογη μείωση καταγράφεται στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, ενώ η θερμική άνεση βελτιώνεται από 21% έως 27%.

Τα οφέλη από την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συστήματα αλουμινίου είναι, επί της αρχής γνωστά: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και για ψύξη, μείωση των συνεπαγόμενων εκπομπών αερίων ρύπων, βελτίωση της θερμικής άνεσης, βελτίωση της ακουστικής άνεσης καθώς και η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της κατοικίας, που αντικατοπτρίζεται και στην εμπορική της αξία.

Παρουσιάζει, ωστόσο, ενδιαφέρον να ποσοτικοποιηθούν τα μεγέθη αυτά, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί με αριθμητικά μεγέθη το όφελος που να επιτυγχάνεται και να καταστεί απτή η σημασία της αντικατάστασης των κουφωμάτων, σε ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού κτιριακού αποθέματος.

newsb
newsb

Αυτό ακριβώς υλοποίησε σχετική μελέτη του Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Άγη Παπαδόπουλο.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο Διεθνές Forum για το Ελληνικό Αλουμίνιο που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.

Η διερεύνηση έγινε για μία αντιπροσωπευτική πόλη για κάθε κλιματική ζώνη της χώρας (Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά), με τη μέθοδο της δυναμικής προσομοίωσης και του υπολογισμού των καταναλώσεων σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13790. Ως προς τις απαιτήσεις θέρμανσης / ψύξης και τους βαθμούς απόδοσης των αντίστοιχων συστημάτων, υιοθετήθηκαν τα όσα προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ 2017.

Η θερμική άνεση αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ΙSO 7730 και ASHRAE 55.

Από το σύνολο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, αξίζει να αναδείξει κανείς, ότι μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη κυμαίνεται, ανάλογα με τη ζώνη και τον τύπο του συστήματος αλουμινίου, από 19.6% έως και 30.4%, με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών CO2.

Αντίστοιχα, η θερμική άνεση βελτιώνεται από 21 έως 27%, χάρη στη βελτίωση των επιφανειακών θερμοκρασιών και τη μείωση του ακούσιου αερισμού.

Πηγή : alunet.gr