Αυλόπορτες – Καγκελόθυρες

Αυλόπορτες – Καγκελόθυρες

Ανοιγόμενες ή συρόμενες θύρες τόσο για την αυλή όσο και για τον χώρο του πάργκιγκ, με διάφορα υλικά επένδυσης και πλήρωσης