Πτυσσόμενες θύρες (φυσερό)

Πτυσσόμενες θύρες (φυσερό)

Συστήματα κατάλληλα για εμπορικές εφαρμογές, αλλά και για περιπτώσεις σχεδιασμού και δημιουργίας ενιαίων εξωτερικών – εσωτερικών χώρων (open plan areas)