Διακοσμητικά σκιάδια – διαχωριστικά

Διακοσμητικά σκιάδια – διαχωριστικά

Σκίαση και διαχωρισμός χώρων με κάθετες δοκίδες αλουμινίου, expanded mesh, perforated aluminium, κ.α.